Mediacje

W ramach prowadzonej działalności świadczymy również usługi w zakresie mediacji.

Mediacja jest alternatywną dla procesu sądowego metodą rozwiązywania sporów, w drodze negocjacji.

Mediacja jest metodą szybszą, tańszą i dającą więcej możliwości niż spór sadowy.

W ramach mediacji może zostać rozwiązany każdy rodzaj sporu, co nie zawsze jest możliwe w postępowaniu sadowym.

 

Adwokat Anna Dolejsz Świderska jest od 2014 r. Mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – prowadzi mediacje z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy

 

Prawnicy:

Rechtsanwalt Anna Dolejsz-Świderska LL.M.Anna Dolejsz-Świderska LL.M.