Impressum

Adres:

kbz. Rechtsanwälte Steuerberater
Heilbronner Str. 19
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland

E-Mail: buero-ffo@kbz24.com
Telefon: +49 (0)335 – 401 505 – 0

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:

Allianz Insurance AG
12435 Berlin
Zakres: Niemcy

Inhaber & Inhaltl. Verantwortl.:

Adwokat Dr. Jens P. Kroll

Numer podatkowy:

061/157/10638
FA Frankfurt (Oder)

Fakturowanie zgodnie z RVG
Fakturowanie według StBVV

Pozasądowe rozstrzyganie sporów:

Rozstrzyganie sporów w Okręgowej Izbie Adwokackiej Brandenburgii (zgodnie z § 73 Abs. 2 Nr. 3 w połączeniu z § 73 Abs. 5 BRAO) lub w Izbie Adwokackiej (§191f BRAO) przy Federalnej Izbie Adwokackiej

ODR

Platforma UE do pozasądowego rozstrzygania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Należy pamiętać, że nie bierzemy udziału w pozasądowym rozwiązywaniu sporów online.

Przepisy zawodowe:

RAK Brandenburg

Grillendamm 2
14770 Brandenburgia
Tel: 03381-2533-0

Brandenburgia Izba Doradców Podatkowych

Tuchmacherstraße 48B
14782 Brandenburgia
Tel: 03381-88852-0

& nbsp;

BORA – Kodeks zawodowy dla prawników
BRAO – federalna ustawa o prawnikach
RVG – Ustawa o wynagrodzeniach prawników
CCBE – Professional Rules for Lawyers in the European Union
FAO – Regulamin prawników specjalistycznych
Więcej informacji: www.brak.de

StBerG – ustawa o doradztwie podatkowym
DVStB – rozporządzenie wykonawcze dla StBerG
BOStB – Kodeks zawodowy Federalnej Izby Doradców Podatkowych
StBVV – Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń doradców podatkowych
Więcej informacji: www.bstbk.de

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są generalnie wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco zaniedbał Jest winny. Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdy autor byłby świadomy ich treści i gdyby było to technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczenia linku na stronach, do których prowadzą łącza, nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać bez licencyjne grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty . Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wniosek, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie powinien być wyciągany tylko dlatego, że zostały wymienione! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone bez wyraźnej zgody Autora niedozwolone.

4. Skuteczność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.