Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz inspektora ochrony danych w firmie

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez: Administratora:

: adressBlock_DE:

: kontaktBlock_DE:

Inspektor ochrony danych firmy jest dostępny pod powyższym adresem Adres lub pod adresem datenschutz@kbz24.com.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.kbz24.com/www.kbz24.com, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera w naszej witrynie. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są rejestrowane bez żadnych działań z Twojej strony i przechowywane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp,
 • witryna internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • Używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Podane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie sprawnego połączenia z witryną
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat osobiście. Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej witryny. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć pod nr. 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. b) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie. Konieczne jest podanie aktualnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, kto wysłał zapytanie i móc na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po rozpatrzeniu Twojej prośby.

3. Transfer danych

Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • zgodnie z Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO wyraziło na to wyraźną zgodę,
 • przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • w przypadku przekazania zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód w urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które są powiązane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że od razu wiemy o Twojej tożsamości. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę, aby skorzystać z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już nas odwiedziłeś i jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać. Z drugiej strony używamy plików cookie, aby zapewnić, że nasze